123
Niềm tin và kỳ vọng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Niềm tin và kỳ vọng

Chủ Nhật, 20/09/2020, 18:33 [GMT+7]
In bài này
.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là ngày hội lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu, diễn ra từ ngày 24-25/9/2020.

Người ta cảm nhận được không khí phấn chấn, lạc quan của các tầng lớp nhân dân, cán bộ đảng viên trong tỉnh, thể hiện niềm tin sâu sắc và kỳ vọng về một nhiệm kỳ có nhiều đổi mới, tiếp tục đưa Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển bền vững.

Diễn tiến những ngày qua cho thấy công tác tổ chức đại hội kỹ lưỡng, bài bản, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan, đổi mới và phát triển. Việc đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện và tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định, quy trình, hướng dẫn của Trung ương. Nhằm bảo đảm Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh đánh giá khách quan, xác định đúng những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân, trong đó có ý kiến đóng góp của đội ngũ phóng viên báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tất cả các văn kiện trình đại hội đều được chuẩn bị chặt chẽ, nghiêm túc, nêu lên được những thành tựu quan trọng của tỉnh trong nhiệm kỳ qua với những số liệu hết sức ấn tượng. Thành tựu nổi bật là tổng thu ngân sách luôn vượt chỉ tiêu đề ra và đứng thứ ba cả nước, trong đó thu nội địa ngày càng tăng và chiếm hơn 40% tổng thu ngân sách của tỉnh. Về các chỉ tiêu, đã đạt và vượt 12/15 chỉ tiêu kinh tế, 13/14 chỉ tiêu xã hội, 9/10 chỉ tiêu môi trường do Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ tỉnh đề ra. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị có nhiều tiến bộ, theo hướng đô thị văn minh, hiện đại. Xây dựng nông thôn mới và các mặt công tác khác như giảm nghèo, chăm lo cho các diện chính sách; giáo dục, y tế, bảo đảm an ninh, quốc phòng đều đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng sâu sát với cơ sở, nhất là xây dựng cơ sở Đảng, phát triển đảng viên ở những khu công nghiệp, các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Giai đoạn 2015-2020, GRDP bình quân đầu người của Bà Rịa - Vũng Tàu có bước phát triển nhảy vọt, từ 5.443 USD (năm 2015) lên 7.070 USD/năm (năm 2020), là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định trong nhiệm kỳ tới, Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục mục tiêu phát triển “bốn trụ cột” kinh tế công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xem đó là “bệ phóng” đưa Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển nhanh và bền vững. Người dân đồng tình và đánh giá cao khi lãnh đạo tỉnh kiên định phương châm thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút các dự án phát triển theo xu hướng cách mạng công nghệ 4.0, có giá trị tăng cao, ít thâm dụng lao động và không xâm hại môi trường; Bảo đảm hài hòa phát triển kinh tế đi đôi với quan tâm vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Những con số vừa được trích dẫn thể hiện nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả đó cũng khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của lãnh đạo tỉnh đối với sự phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời tạo sự phát triển đột phá không chỉ cho tỉnh, mà còn có tác động lan toả đối với sự phát triển chung của địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hướng về đại hội, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên trong tỉnh tin tưởng và kỳ vòng các đại biểu sẽ phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể đề ra những định hướng, quyết sách đúng đắn, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong những năm tới.

Để thực hiện được mục tiêu, chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phải vượt qua những thách thức không nhỏ, bởi bên cạnh những thuận lợi Bà Rịa - Vũng Tàu còn những khó khăn mà ngay trong Dự thảo Báo cáo chính trị đã đề cập. Nhiệm vụ đó đòi hỏi sự đổi mới tư duy và hành động từ trong lãnh đạo chủ chốt đến đội ngũ cán bộ, công chức, nhanh chóng triển khai các giải pháp tạo chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo niềm tin và động lực đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

NGUYỄN TRIỆU HẢI

;
.