123
Ủy ban kiểm tra Trung ương: Khảo sát việc thực hiện Quy định 55 của Ban Bí thư khóa XI - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Ủy ban kiểm tra Trung ương: Khảo sát việc thực hiện Quy định 55 của Ban Bí thư khóa XI

Thứ Tư, 12/04/2017, 13:51 [GMT+7]
In bài này
.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn khảo sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn khảo sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 12-4, đoàn công tác của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy BR-VT về việc thực hiện Quy định 55-QĐ/TW ngày 10-1-2012 của Ban Bí thư khóa XI (gọi tắt là Quy định 55) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đoàn do đồng chí Hà Hữu Đức, Phó Vụ trưởng Vụ nghiên cứu, Tổ phó Tổ khảo sát việc thực hiện Quy định 55 làm trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, đã tiếp và làm việc với đoàn.  

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đã triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Quy định 55. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, ban hành Quy chế kiểm tra với các ban, ngành cùng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã nghiên cứu, ban hành quy chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện.

Việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định 55 được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó đã nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giám sát việc triển khai Quy định 55 và Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đối với 3 cấp ủy và 3 đảng viên; kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 đối với 2 cấp ủy.

Cấp ủy các huyện và cơ sở đã kiểm tra 275 đảng viên trong việc thực hiện Quy định 55. Kết quả, 4 trường hợp có khuyết điểm, vi phạm phải thi hành kỷ luật, trong đó 2 trường hợp là cấp ủy viên cơ sở.

UBKT cấp huyện đã kiểm tra 30 đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo Quy định 55, kết luận 5 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật, trong đó 3 đảng viên là cấp ủy viên cấp cơ sở. UBKT cấp huyện cũng đã giải quyết tố cáo với 6 đảng viên, trong đó có 3 cấp ủy viên cơ sở, kết luận 3 đảng viên là cấp ủy viên có vi phạm phải thi hành kỷ luật.

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy BR-VT đề nghị Trung ương sớm tổng kết đánh giá việc thực hiện Quy định 55, qua đó ban hành quy định mới, cụ thể phù hợp với tình hình hiện nay và gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kiến nghị Trung ương nên có quy định Ban thường vụ đảng ủy cơ sở là chủ thể kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của cấp mình. Nội dung kiểm tra thực hiện theo phản ánh của cơ quan truyền thông, đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị của đảng viên, công dân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Tin, ảnh: PHẠM TRÀ - MINH THIÊN

;
.