123
Phải trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm nghệ thuật - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Phải trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm nghệ thuật

Thứ Sáu, 24/11/2017, 09:50 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh BR-VT. 

Kế hoạch đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025, 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ cấp huyện đến tỉnh được tập huấn nghiệp vụ; các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan… 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan; hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo; các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng tại các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, khu vui chơi, giải trí nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ pháp lý, trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình.

THI PHONG

;
.