123
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về tình hình phát triển KT-XH năm 2017, phương hướng năm 2018 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về tình hình phát triển KT-XH năm 2017, phương hướng năm 2018

Thứ Ba, 21/11/2017, 11:19 [GMT+7]
In bài này
.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Ngày 21-11, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành...

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội; đặc biệt chú trọng tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tập trung thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh cũng đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường thu hút đầu tư. Đồng thời, quan tâm triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: B.H
Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: B.H

Từ đầu năm đến nay, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như: sản xuất công nghiệp, dịch vụ du lịch, cảng biển, vận tải, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí, tổng vốn đầu tư phát triển, tổng thu ngân sách… tăng cao hơn so với Nghị quyết đề ra.  Các ngành GD-ĐT, y tế, văn hóa, thể dục-thể thao… triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao. Công tác tiếp công dân được thực hiện tốt đã góp phần làm giảm số vụ khiếu nại, tố cáo so với năm 2016. 100% các vụ khiếu nại, tố cáo tồn từ năm 2016 chuyển qua đều đã được giải quyết tốt.

Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; thường xuyên kiện toàn, bổ sung chức danh lãnh đạo của các sở, ngành, địa phương để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; chỉ đạo quyết liệt công tác phát triển đảng viên, từ đầu năm đến nay, đã kết nạp được 1.360 đảng viên, tăng 58 đảng viên so với cùng kỳ…

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Đình Khoa có ý kiến về vấn đề quản lý hoạt động khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Tại cuộc họp, đồng chí Trần Đình Khoa có ý kiến về vấn đề quản lý hoạt động khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí tham dự cuộc họp đã thảo luận, cho ý kiến tập trung vào các vấn đề: giải pháp thúc đẩy nhanh tiến độ dự án hợp tác công tư; tăng cường quản lý, kiểm soát việc dạy thêm học thêm; tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác cán bộ...

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,56%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,96%; dịch vụ lưu trú tăng 13%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu đạt 4,448 tỷ USD, tăng 12%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,58%; tổng vốn đầu tư trên địa bàn khoảng 49.103 tỷ đồng, tăng 10,75%; tổng thu ngân sách trên địa bàn 64.200 tỷ đồng. Thực hiện tốt các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội và bảo đảm về môi trường, xử lý chất thải... Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng kế hoạch, lộ trình, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tổ chức bộ máy; tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; tiếp tục kiên quyết, kiên trì trong chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng chí Lưu Tài Đoàn phát biểu về công tác quy hoạch cán bộ.
Đồng chí Lưu Tài Đoàn phát biểu về công tác quy hoạch cán bộ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh bổ sung những đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các sở, ngành vào báo cáo năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giải quyết những vấn đề vướng mắc xung quanh việc quy hoạch và sử dụng tài nguyên sông và ven sông; nghiên cứu phương pháp để tổ chức quy hoạch hiệu quả và phù hợp với mục đích sử dụng. Về vấn đề kêu gọi đầu tư xã hội hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục có giải pháp thu hồi các dự án chậm triển khai, tổ chức rà soát tất cả các dự án đầu tư công, kể cả các dự án đang chờ vốn, dự án nào có thể xã hội hóa được thì ưu tiên kêu gọi nhà đầu tư. Đối với những dự án quan trọng cần tích cực thúc đẩy triển khai nhanh, đề xuất tháo gỡ ngay những vướng mắc cho nhà đầu tư, đặc biệt là những dự án góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị, cải tạo môi trường cảnh quan thu hút du lịch; tăng cường các giải pháp để quản lý đất công hiệu quả; chú trọng bảo vệ môi trường. Về công tác cán bộ, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh công tác thanh tra công vụ, sàng lọc đội ngũ…

MINH THIÊN-BÙI HƯƠNG

;
.