123
Tạo đồng thuận giữa người dân với chính quyền - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tạo đồng thuận giữa người dân với chính quyền

Chủ Nhật, 31/12/2017, 13:35 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 3 năm qua, lãnh đạo tỉnh BR-VT và các sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật. Hoạt động này diễn ra thường xuyên, liên tục, giúp người dân trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình để các cơ quan Nhà nước xem xét, giải quyết. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

ĐỐI THOẠI, XỬ LÝ KỊP THỜI NHỮNG VẤN ĐỀ NẢY SINH

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 23-7-2014 “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên đến toàn thể cán bộ chủ chốt và cán bộ tiếp công dân của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với đó, thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, tháng 9-2014, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban Tiếp công dân trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Theo đó, tất cả các thông tin phản ánh của người dân qua công tác tiếp dân, đường dây nóng… đều được ghi nhận và xử lý theo quy định của pháp luật. Tại các huyện, thành phố cũng đã thành lập Ban Tiếp công dân. Các sở, ban, ngành của tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch tiếp công dân theo định kỳ và thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo quy định pháp luật. 

Trong 3 năm qua, Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện thường xuyên tiếp, xử lý kiến nghị của người dân liên quan đến nhiều nội dung như: Bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, tranh chấp quyền sử dụng đất...  Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành của tỉnh đã có những buổi đối thoại, lắng nghe, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân. Một số vụ khiếu nại đông người như: Vụ các hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) khiếu nại vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải từ các cơ sở chế biến hải sản tại khu vực Tân Hải (huyện Tân Thành) làm cho cá, tôm chết hàng loạt;  vụ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án hồ Sông Ray; vụ giao khoán đất rừng tại huyện Xuyên Mộc… đều được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và xử lý kịp thời.

Ông Trần Văn Phương (tổ 1, ấp 4, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) phát biểu tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các hộ dân trong việc giao khoán đất rừng.
Ông Trần Văn Phương (tổ 1, ấp 4, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) phát biểu tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các hộ dân trong việc giao khoán đất rừng.

TP. Vũng Tàu là một trong những địa phương làm tốt công tác đối thoại, tiếp công dân và giải quyết khiêu nại, tố cáo. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố phát sinh một số vụ việc phức tạp về đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng trái phép... Trước tình hình này, trong năm 2017, lãnh đạo TP.Vũng Tàu tổ chức nhiều buổi đối thoại với người dân, công khai thông tin quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án. Qua đó, các hộ dân đã hiểu rõ hơn chủ trương đầu tư các dự án, đồng ý bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án.

Theo đồng chí Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, thông qua các buổi tiếp, gặp gỡ, đối thoại với người dân, nhiều vấn đề liên quan đến xây dựng, đất đai, môi trường, cải cách hành chính, quản lý đô thị… đều được làm rõ từng nội dung cụ thể, nêu rõ thuận lợi, khó khăn hoặc lý do kéo dài và hướng giải quyết. 

GÓP PHẦN GIỮ VỮNG AN NINH TRẬT TỰ

Theo đánh giá của UBND tỉnh, sau hơn 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân (từ năm 2014 đến nay), nhờ sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và lãnh đạo các cấp trong công tác tiếp, đối thoại người dân, tình hình khiếu nại, tố cáo thời gian gần đây có xu hướng giảm. Các vụ khiếu kiện đông người đã được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở nên đã hạn chế được rất nhiều tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong những năm qua và những năm tới đây, không thể tránh khỏi những xung đột, mâu thuẫn phát sinh về quyền và lợi ích giữa người dân với người dân, giữa người dân với tổ chức, giữa người dân, tổ chức với cơ quan quản lý Nhà nước, nên tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Vì vậy, theo đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác tiếp công dân, xem đây là yếu tố quan trọng trong công tác giữ gìn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các vấn đề, vụ việc người dân phản ánh, kiến nghị phải được giải quyết dứt điểm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, nói đi đôi với làm. Qua đó, giúp người dân hiểu và tin tưởng vào chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đồng thời củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền và người dân. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi đối thoại với người dân nuôi cá lồng bè xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu). Ông Trần Văn Phương (tổ 1, ấp 4, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) phát biểu tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các hộ dân trong việc giao khoán đất rừng.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi đối thoại với người dân nuôi cá lồng bè xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu).

Bài, ảnh: PHƯƠNG ANH

Trong 3 năm (2014-2017), Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 17.923 lượt người, hướng dẫn 3.850 lượt người gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Về công tác tiếp nhận đơn thư KNTC, Ban Tiếp công dân tỉnh đã nhận được 6.117 đơn. Qua đó, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 2.592 công văn chỉ đạo, đôn đốc giải quyết khiếu nại; ban hành 530 thông báo thụ lý và quyết định giao nhiệm vụ xác minh đơn; 1.143 thông báo không thụ lý đối với những vụ việc đã giải quyết đúng quy trình, quy định; hơn 250 văn bản trả lời các hộ dân huyện Xuyên Mộc khiếu nại đòi lại đất thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT; ban hành 747 phiếu chuyển các ngành và hướng dẫn, trả đơn; chuyển các ngành và hướng dẫn công dân 728 lượt đơn. 

Các sở, ban, ngành đã tiếp hơn 8.000 lượt công dân và nhận 2.267 đơn; Các huyện, thành phố đã nhận 2.411 đơn; cấp xã nhận 918 đơn. Các đơn thư KNTC đã được xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

 

;
.