123
UBMTTQ huyện Long Điền thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

UBMTTQ huyện Long Điền thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội

Thứ Sáu, 29/12/2017, 19:49 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 29-12, UBMTTQ huyện Long Điền tổng kết công tác Mặt trận năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, UBMTTQ các cấp huyện Long Điền đã khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân, tích cực xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Trong năm, UBMTTQ huyện phối hợp với cơ quan chức năng vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện đóng góp 1,3 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo” của huyện; ủng hộ người dân các tỉnh bị thiên tai, lũ lụt gần 600 triệu đồng; đóng góp gần 400 triệu đồng để bê tông hóa 2.400m đường…

Năm 2018, UBMTTQ huyện Long Điền đề ra một số nhiệm vụ trong tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới…

NGỌC TUYỀN

;
.