123
Thực hiện tốt "Năm dân vận chính quyền" - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thực hiện tốt "Năm dân vận chính quyền"

Thứ Ba, 20/03/2018, 17:03 [GMT+7]
In bài này
.

Năm 2018, Ban Dân vận Trung ương chọn là “Năm dân vận chính quyền”, với nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng cải cách hành chính (CCHC); cải thiện môi trường đầu tư... Nhằm làm rõ hơn các nội dung có liên quan đến việc triển khai, thực hiện, phóng viên Báo BR-VT đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.  

* Phóng viên: Thưa đồng chí, BR-VT đã triển khai những nội dung trọng tâm của công tác dân vận theo chủ đề năm 2018 như thế nào?

- Đồng chí Nguyễn Văn Đồng: Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, đoàn thể triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Một trong những yêu cầu trọng tâm được xác định để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền là đẩy mạnh CCHC; nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Tăng cường đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân. 

Được tổ dân vận khu phố Hải Lộc (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) vận động, gia đình chị Nguyễn Thị Huỳnh Loan (bìa phải) ở tổ 7 tích cực tham gia các phong trào của địa phương.
Được tổ dân vận khu phố Hải Lộc (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) vận động, gia đình chị Nguyễn Thị Huỳnh Loan (bìa phải) ở tổ 7 tích cực tham gia các phong trào của địa phương.

Để thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”, các cấp chính quyền phải không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giảm khoảng cách giàu nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, cần phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết những bức xúc của người dân từ cơ sở, nhất là về đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò tham mưu của các cơ quan trong việc chuẩn bị các cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân; trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền. 

Cán bộ UBND xã Phước Long Thọ (bìa trái) hướng dẫn bà Hồ Thị Lạc (tổ 7, ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ) hoàn tất thủ tục đăng ký mua thẻ BHYT tự nguyện tại hộ gia đình.
Cán bộ UBND xã Phước Long Thọ (bìa trái) hướng dẫn bà Hồ Thị Lạc (tổ 7, ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ) hoàn tất thủ tục đăng ký mua thẻ BHYT tự nguyện tại hộ gia đình.

Song song đó, tỉnh cũng đẩy mạnh việc vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra. 

* Thưa đồng chí, được biết, một trong những nội dung quan trọng của công tác dân vận năm 2018 có đề cập đến vai trò của cán bộ, nhất là ở vị trí lãnh đạo?

- Đúng vậy, để thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm dân vận chính quyền” 2018 thì việc đầu tiên phải quan tâm là công tác cán bộ. Đó là, cán bộ làm công tác chính quyền, làm công tác quản lý không chỉ giỏi về chuyên môn mà phải biết làm công tác vận động, biết đối thoại với nhân dân và biết nêu gương; thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ nhân dân định kỳ để nắm thông tin, để giải quyết các yêu cầu, bức xúc, các kiến nghị của người dân. Sâu sát cơ sở vẫn luôn là nhiệm vụ đầu tiên của người đứng đầu bộ máy các cơ quan Nhà nước, có sâu sát thì mới nắm bắt được cơ sở, tình hình đời sống của nhân dân và nắm bắt được dư luận xã hội để có tham mưu, chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. 

Nhằm giám sát nội dung trên, ngày 2-2-2018, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 124-QĐ/TW “Về việc giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Đây là một trong những nội dung quan trọng được triển khai trong công tác dân vận của năm 2018, nêu cao vai trò giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên đặc biệt là vị trí chủ chốt, người đứng đầu. 

* Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn một số kết quả nổi bật trong công tác đối thoại, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân trong năm qua và những giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới?

- Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 23-7-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; trong những năm qua, công tác đối thoại, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp. Hầu hết các địa phương đã vận dụng tốt công tác dân vận chính quyền gắn với công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, phản ánh, kiến nghị, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp đã thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế tiếp công dân, có xây dựng phòng tiếp dân, bố trí lịch tiếp công dân đầy đủ. Khi tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của người dân; người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp đều nghiên cứu, xem xét kỹ từng vấn đề một cách toàn diện, khách quan, chỉ đạo giải quyết kịp thời theo thẩm quyền trên tinh thần trách nhiệm với nhân dân, với Nhà nước. 

Bên cạnh đó, trong công tác đối thoại, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo vẫn còn một số hạn chế, nhất là công tác nắm bắt tình hình nhân dân chưa kịp thời, việc giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân còn chậm trễ; một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại định kỳ, trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. 

Từ những thực trạng trên, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có văn bản xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy xây dựng Đề án tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời các bức xúc, kiến nghị, phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân ngay từ cơ sở của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Song song đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đang phối hợp với các ngành tham mưu, trình Thường trực Tỉnh ủy Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, nguời đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, xác định việc tiếp xúc, đối thoại là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp. 

Thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tạo mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa nhân dân với Đảng; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

* Xin cảm ơn đồng chí!

THẢO LINH
(Thực hiện)

;
.