123
Đồng Nai: Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đồng Nai: Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%

Thứ Tư, 18/07/2018, 14:40 [GMT+7]
In bài này
.

Theo thông tin từ tỉnh Đồng Nai cho biết, qua 3 năm (2015-2017), toàn tỉnh giảm được 13.580 hộ nghèo và gần 3.000 hộ cận nghèo. Đến nay, toàn tỉnh còn 7.164 hộ nghèo, chiếm 0,9% tổng số hộ toàn tỉnh.

Trong đó hơn 3.000 hộ nghèo A (hộ còn sức lao động và có khả năng thoát nghèo); còn lại là hộ nghèo B (hộ không còn khả năng thoát nghèo, thuộc đối tượng bảo trợ xã hội). So với chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn dưới 1%, Đồng Nai đã về đích trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo.  

Nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Đồng Nai dự kiến nâng chuẩn nghèo mới của tỉnh cho giai đoạn 2018-2020. Theo đó, dự kiến chuẩn nghèo mới giai đoạn 2018-2020 về thu nhập là 1,2 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1,45 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Chuẩn cận nghèo: 1,55 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1,9 triệu đồng/người/tháng khu vực thành thị. Nguồn kinh phí thực hiện giảm nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2018-2020 từ ngân sách tỉnh này dự kiến khoảng 311,6 tỷ đồng.

PHƯƠNG HẰNG
(Theo Báo Đồng Nai)

;
.