123
Liên đoàn lao động tỉnh: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Liên đoàn lao động tỉnh: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu

Thứ Sáu, 09/11/2018, 19:05 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 9-11, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị ký cam kết quy định về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Ký cam kết quy định về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh.
Ký cam kết quy định về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Tại hội nghị, trưởng, phó các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương; trưởng, phó các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh đã ký cam kết quy định về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Quy định này được Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh xây dựng để xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh, nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của đội ngũ CBCCVC.

Tin, ảnh: ĐÔNG TRÚC

;
.