123
Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Thứ Sáu, 18/09/2020, 19:53 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 18/9, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 bằng hình thức trực tuyến tới 64 điểm cầu trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và hơn 1.500 đại biểu, đại diện cho đội ngũ trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, các tầng lớp nhân dân, các điển hình tiên tiến tham dự Đại hội.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tại điểm cầu BR-VT.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Có nhiều việc mới, việc khó, nhưng với trách nhiệm, quyết tâm cao, Mặt trận các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết thấu đáo. MTTQ Việt Nam đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động nhân dân tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại BR-VT, mặt trận các cấp đã vận động nhân dân đóng góp hơn 553 tỷ đồng, hiến hơn 814 ngàn m2 đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động trên 81 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa gần 1.800 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ xây mới 110 căn nhà cho hộ đồng bào dân tộc nghèo; vận động trao tặng gần 280 ngàn suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách...

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đại hội là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, chào mừng 90 năm ngày truyền thống vẻ vang MTTQ Việt Nam. Đồng thời đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thủ tướng tin tưởng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được nhân lên; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

 Dịp này, 40 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 136 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bà Hoàng Thị Tuyết, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Phước Nguyên (TP. Bà Rịa) là đại diện của tỉnh BR-VT được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

MINH THANH

;
.