Phát triển 200 trạm 5G

Thứ Ba, 09/07/2024, 17:37 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là 1 trong 3 khâu đột phá về chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh cùng với nâng tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính được người dân, DN thực hiện trực tuyến từ xa đạt 70%; đưa vào vận hành dữ liệu tập trung phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

Cụ thể, tỉnh tiếp tục triển khai kết nối, đồng bộ và tích hợp dữ liệu ngành, lĩnh vực có liên quan về Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh; duy trì, vận hành App “Điều hành công việc” giúp lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại tất cả các cơ quan, đơn vị; kịp thời chỉ đạo và xử lý các nhiệm vụ, hồ sơ, thủ tục dịch vụ công trực tuyến chậm, trễ hẹn hoặc có nguy cơ chậm, trễ hạn.

Các DN viễn thông hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản để thực hiện mục tiêu phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G trên địa bàn tỉnh, hướng tới đến hết năm 2024, lắp đặt và đưa vào vận hành 200 trạm 5G phục vụ người dân, khách du lịch trên địa bàn tỉnh, nhằm phổ cập điện thoại thông minh, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh...

QUANG VINH

;
.