Công ty CP Cao su Bà Rịa tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu

Thứ Sáu, 22/04/2016, 22:56 [GMT+7]
In bài này
.

Phấn đấu đạt gần 23 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Sáng 22-4, Công ty CP Cao su Bà Rịa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu. Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động; bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát; thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2016…

Đại hội đã bầu ông Phạm Văn Chánh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Bà Rịa.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa (CPH) các DN nhà nước, Công ty CP Cao su Bà Rịa đã triển khai CPH với tỷ lệ nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ. Ngày 11-3-2016, Công ty đã phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tổ chức phát hành lần đầu ra công chúng 19.687.500 cổ phần (tương ứng 17,5%), kết quả các nhà đầu tư đã mua 298.000 cổ phần. Giá đấu thành công thấp nhất 12.610 đồng/cổ phiếu và giá đấu bình quân là 12.616 đồng/cổ phần. Công ty đã triển khai bán cổ phần cho người lao động theo thâm niên với giá bằng 60% giá đấu bình quân thấp nhất (7.566 đồng/cổ phần) 2.416.200 cổ phần và nhà đầu tư chiến lược 120.000 cổ phần.

Tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu, Công ty CP Cao su Bà Rịa đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau: Phấn đấu đạt tổng doanh thu hơn 232 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt gần 29 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 23 tỷ đồng.

THẢO PHƯƠNG

;
.