Năm 2023, phấn đấu thành lập mới 15 hợp tác xã

Thứ Hai, 13/02/2023, 18:48 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX của tỉnh năm 2023.

Năm 2023, tỉnh phấn đấu thành lập mới 15 HTX, nâng số HTX toàn tỉnh lên 173 HTX; doanh thu bình quân mỗi HTX khoảng 3,2 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của người lao động trong HTX khoảng 72 triệu đồng/người/năm; số HTX hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm khoảng 36% tổng số HTX đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; có trên 30 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; có khoảng 26 HTX nông nghiệp liên kết với DN theo chuỗi giá trị.

Tính đến hết năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 140 HTX đang hoạt động. Doanh thu bình quân của HTX ước đạt 3 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân 1 HTX ước đạt 220 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của thành viên trong HTX khoảng 84 triệu đồng/người/năm.

ĐÔNG HIẾU

;
.