TP.VŨNG TÀU

Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho gần 200 cán bộ mặt trận

Thứ Ba, 14/11/2023, 18:14 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 14/11, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu tổ chức hội nghị triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho gần 200 cán bộ MTTQ phường, xã, ban công tác mặt trận khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023, gồm 6 chương, 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành kể ngày 15/8/2023. Nghị định quy định cụ thể trình tự, nội dung có liên quan về tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để nhân dân bàn và quyết định...

DIỄM QUỲNH

 
;
.