123
Khuyến khích phát triển khoa học công nghệ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
GÓP Ý KIẾN XÂY DỰNG DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Khuyến khích phát triển khoa học công nghệ

Thứ Năm, 23/07/2020, 19:40 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 23/7, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu cho rằng, dự thảo đã đánh giá toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đã đưa ra những định hướng đúng đắn nhằm tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Góp ý cho Dự thảo Văn kiện, các đại biểu đề nghị bổ sung những định hướng cụ thể và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục - đào tạo, y tế, công tác an sinh xã hội… Ngoài ra, các đại biểu đề xuất cần quan tâm phát triển khoa học, kỹ thuật, đào tạo đội ngũ có chuyên ngành, có giải pháp khuyến khích phát triển khoa học công nghệ tại địa phương.

Từ hội nghị, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh ghi nhận, tổng hợp các ý kiến gửi về Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh để chỉnh sửa, bổ sung. 

SONG THƯ

 
;
.