123
Đổi mới công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
ÔNG NGUYỄN VĂN XINH, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Đổi mới công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thứ Năm, 30/07/2020, 23:30 [GMT+7]
In bài này
.
Thời gian qua, công tác tuyên giáo của tỉnh được các cấp ủy Đảng đặc biệt coi trọng và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhân kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2020), ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dành cho phóng viên Báo BR-VT cuộc trao đổi dưới đây:

• Phóng viên: Ông có thể cho biết một số kết quả cơ bản trong công tác tuyên giáo của tỉnh thời gian qua?

- Ông Nguyễn Văn Xinh: Kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm, ngành Tuyên giáo tỉnh BR-VT đã không ngừng nỗ lực tham mưu cấp ủy chỉ đạo, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch... Nội dung, hình thức các hoạt động tuyên giáo thường xuyên được đổi mới, chủ động, sáng tạo và bám sát thực tiễn; góp phần giải quyết nhiều vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.   

Cụ thể, ngành Tuyên giáo tỉnh đã tham mưu tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng ngày càng có chất lượng và đạt nhiều kết quả tích cực. Việc tổ chức học tập, quán triệt được đổi mới bằng hình thức trực tuyến, mời báo cáo viên có kinh nghiệm, truyền đạt ngắn gọn, súc tích, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết. Quá trình học tập, quán triệt lồng ghép nhiều nội dung chỉ thị, nghị quyết để giảm thời gian hội họp, rút ngắn thời gian triển khai và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện bảo đảm tính kịp thời, phù hợp tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị. Nhờ đó, các chỉ thị, nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, chấp hành và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Ngành Tuyên giáo tỉnh cũng từng bước nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của dân tộc; tuyên truyền gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy truyền thống cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền gắn với việc tổ chức các hội thi, hội nghị kết hợp với hình thức sân khấu hóa và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trực tiếp tham gia và cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào, tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. 

Đoàn báo cáo viên cấp tỉnh đi thực tế tại Đại đội pháo phòng không 37. Ảnh: MINH THANH
Đoàn báo cáo viên cấp tỉnh đi thực tế tại Đại đội pháo phòng không 37. Ảnh: MINH THANH

• Ông đánh giá như thế nào về chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên giáo của tỉnh hiện nay? 

- Trải qua 90 năm, công tác tuyên giáo của Đảng nói chung, của tỉnh BR-VT nói riêng ngày càng khẳng định sự trưởng thành. Hệ thống tuyên giáo cấp ủy đảng các cấp từng bước được đổi mới, kiện toàn; chất lượng hoạt động được nâng lên. Lực lượng cán bộ tuyên giáo ngày càng phát triển, không chỉ có đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo của cấp ủy, mà còn có đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên, biên tập viên báo chí, chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức, cùng đông đảo đội ngũ cộng tác viên. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên giáo đều là những đồng chí có năng lực, đạo đức, tâm huyết, có trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, có kiến thức chuyên môn, hiểu biết nghiệp vụ, trách nhiệm với công việc; nhiều đồng chí có bề dày kinh nghiệm. 

Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch bằng mọi thủ đoạn, phương thức không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước ta, đòi hỏi đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo phải ngày một khẳng định được bản lĩnh, năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

• Để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, người làm công tác tuyên giáo cần phải đáp ứng những yêu cầu gì, thưa ông?

- Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, đội ngũ cán bộ tuyên giáo BR-VT cần nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập nâng cao kiến thức, năng động, sáng tạo trong công việc với phương châm: “Chủ động, nhạy bén, sáng tạo”. Mỗi cán bộ tuyên giáo cần chịu khó tiếp cận, bám sát thực tiễn để phát hiện và đề xuất kịp thời cách giải quyết những tình huống phát sinh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, người làm tuyên giáo phải tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên giáo. Cán bộ tuyên giáo cần chủ động, kiên quyết phản bác có cơ sở khoa học và sức thuyết phục các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; vừa tận dụng lợi thế của các phương tiện truyền thông mới phục vụ cho công tác tuyên giáo. Cán bộ tuyên giáo cần không ngừng đổi mới phương pháp tư duy, kỹ năng, phong cách làm việc... để góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đề ra trong giai đoạn 2020-2025.  

• Xin cảm ơn ông!

NGUYỄN ĐỨC

(Thực hiện)

;
.