123
Vì mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Vì mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ Sáu, 17/07/2020, 21:14 [GMT+7]
In bài này
.

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao theo hướng chuyển từ lượng sang chất, trong đó xác định người nông dân là chủ thể, trực tiếp thực hiện và được hưởng thụ, trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, nhiều địa phương trong cả nước đã mạnh dạn sửa đổi, bổ sung các quy định, bộ tiêu chí và cơ chế quản lý. Đồng thời, sử dụng nguồn vốn ngân sách cùng các nguồn lực khác một cách hợp lý, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM nâng cao, coi trọng công tác quy hoạch và phát triển các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của địa phương, hướng đến xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Trên địa bàn tỉnh BR-VT, các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao đã được các huyện, thành phố, thị xã quan tâm triển khai thực hiện, nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thiện chất lượng xây dựng NTM, chuyển từ lượng sang chất và nâng mức thu nhập của người nông dân. Tiêu chí NTM nâng cao về cơ bản là sự nâng cao 19 tiêu chí xã NTM, trong đó đặc biệt là nâng thu nhập của người dân lên mức 60 triệu đồng/năm. Ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, mục tiêu của chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, giúp bà con có thu nhập ổn định và đời sống ngày càng nâng cao. Theo đó, phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM, ít nhất có 33 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 19 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Riêng trong năm 2020 có thêm 5 xã (Bình Giã, Bình Trung của huyện Châu Đức; Hòa Hội, Hòa Hiệp, Phước Tân của huyện Xuyên Mộc) được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn lên 39 xã (đạt tỷ lệ 86,6%); số tiêu chí bình quân chung của một xã là 18 tiêu chí, không còn xã dưới 12 tiêu chí. Tính đến nay, toàn tỉnh có 45/45 xã (tỷ lệ 100%) đã được phê duyệt quy hoạch xã NTM; 34/45 xã đã được UBND tỉnh có quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM; 4 xã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn xã NTM nâng cao, 3 xã khác đã hoàn thành thẩm định, hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND tỉnh xét, công nhận trong năm 2020.

Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM tại các địa phương trong cả nước nói chung và của tỉnh BR-VT nói riêng mới chỉ là bước khởi đầu, trong khi việc duy trì, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM lên tầm cao hơn mới là yếu tố quan trọng để hướng đến mục tiêu xây dựng NTM bền vững. Mục tiêu của bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao là kế thừa những thành quả mà chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đạt được, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí để phát huy tính bền vững của chương trình, tạo động lực thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển. Qua 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo của nhiều vùng nông thôn đã có rất nhiều sự thay đổi, đời sống của người nông dân được nâng lên đáng kể, người dân ở các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao tự hào và tin tưởng hơn vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng, là cơ sở hoạt động thực tiễn phong phú để các địa phương đăng ký phấn đấu thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Việc các địa phương ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu là cơ sở và là điều kiện thuận lợi để quá trình thực hiện NTM nâng cao được vận dụng vào thực tiễn, đưa các tiêu chí đi vào chiều sâu và mở rộng hơn so với các tiêu chí dành cho xã đã đạt chuẩn NTM trước đây. Từ đó, các xã đã đạt chuẩn NTM phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thuộc 5 lĩnh vực: Hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống của người nông dân; giáo dục, y tế, văn hóa; cảnh quan – môi trường; an ninh trật tự, hành chính công.

Xác định vai trò của người nông dân là chủ thể trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, bằng những chương trình cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ, cổ vũ người nông dân làm giàu trên chính vùng đất quê hương, là chìa khóa để phát triển nền nông nghiệp hiện đại, tạo lực đẩy để đưa lộ trình xây dựng nông thôn mới tiến nhanh hơn, chất lượng hơn và bền vững hơn.

HOÀNG LÊ

;
.