Kinh tế - xã hội Châu Đức nhiều khởi sắc

Thứ Tư, 10/07/2024, 17:40 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 10/7, HĐND huyện Châu Đức khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các nội dung chương trình kỳ họp.
Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các nội dung chương trình kỳ họp.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Châu Đức có nhiều khởi sắc, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp thực hiện 1.716 tỷ đồng, đạt 50,22% kế hoạch, tăng 5,02% so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có sự phát triển, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển khá tốt, nhiều doanh nghiệp, cơ sở ổn định sản xuất kinh doanh. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 3.180 tỷ đồng, đạt 51,35% so với kế hoạch, tăng 6,0% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động thương mại - dịch vụ đạt 4.980 tỷ đồng, đạt 50,46% so với kế hoạch, tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm hơn 413 tỷ đồng/554 tỷ đồng, đạt 74,55% dự toán và tăng 31,37% so với cùng kỳ. Tổng 2 nguồn vốn do UBND tỉnh quyết định đầu tư và UBND huyện quyết định đầu tư thanh toán hơn 583 tỷ đồng/1.061 tỷ đồng, đạt 55,0%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế và các chế độ chính sách, an sinh xã hội được quan tâm giải quyết. Công tác tư pháp, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp, ngành thực hiện nghiêm tuc. Đồng thời tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đó quan tâm thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Kỳ họp
Kỳ họp xem xét, thông qua nhiều báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND và UBND huyện.

Những tháng đầu năm, địa phương được UBND tỉnh công nhận 4 sản phẩm 4 sao, nâng số sản phẩm OCOP của huyện Châu Đức lên 43 sản phẩm, đạt 3 sao trở lên. 4 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. UBND huyện chỉ đạo tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi sối, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Trong chương trình kỳ họp, HĐND huyện Châu Đức cũng xem xét, thông qua các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND và UBND huyện trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện và đại diện các ban, ngành đã giải trình 103 ý kiến, kiến nghị của của cử tri về các nội dung như: đất đai, giá cả bồi thường, ô nhiễm môi trường, điện và các vấn đề đời sống xã hội.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư Huyện ủy Châu Đức kêu gọi
Ông Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thu đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế năm 2024. 

Tại Kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức Hoàng Nguyên Dinh đánh giá, 6 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng kinh tế vẫn đảm bảo tăng trưởng ổn định, thu ngân sách đạt kế hoạch và dự toán được giao. Nhiệm vụ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế… được tổ chức triển khai thực hiện tốt. 

Ông Hoàng Nguyên Dinh kêu gọi: “HĐND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện phát huy kết quả đạt được, tăng cường đoàn kết thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024”.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN

;
.