123
Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030

Thứ Hai, 02/12/2019, 20:45 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 2/12, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo dự thảo kế hoạch, mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cụ thể: tỷ trọng công nghiệp (trừ dầu) trong GRDP đạt 60%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt 70%; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt bình quân từ 10%/năm; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 70%; tạo ra một số sản phẩm công nghiệp chế biến sẽ có sức cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu…

Để hoàn thành mục tiêu trên, Kế hoạch đã đưa ra các nhóm giải pháp thực hiện cụ thể: phân bố không gian công nghiệp phù hợp và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp; phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp; phát triển doanh nghiệp công nghiệp; khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp…

BÍCH THỦY

;
.