123
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Thứ Năm, 10/09/2020, 19:07 [GMT+7]
In bài này
.

1/ Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại:

Luật Viên chức (Điều 22);

Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Giới tính: Nam; Ưu tiên hộ khẩu thường trú tại thành phố Bà Rịa.

2/ Số lượng viên chức cần tuyển: 01 Kỹ thuật viên hạng IV

3/ Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 11/09/2020 đến hết ngày 11/10/2020, 30 ngày từ ngày đăng báo Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Địa điểm: BQL Trung tâm HC-CT tỉnh, số 179 đường Bạch Đằng, phường Phước  Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

- Mọi thông tin cần liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính để được hướng dẫn, số điện thoại: 0254.3727872.

4/ Hình thức xét tuyển:

- Vòng 1: Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

- Vòng 2: Phỏng vấn.

 

;
.