123
Đẩy mạnh bồi dưỡng CBCCVC trước khi bổ nhiệm - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đẩy mạnh bồi dưỡng CBCCVC trước khi bổ nhiệm

Thứ Năm, 14/02/2019, 17:05 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). 

Theo đó, UBND tỉnh đặt ra mục tiêu bảo đảm đến hết năm 2020, 100% CBCCVC lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý (ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước...) phải được bồi dưỡng, tự bồi dưỡng đạt các chứng chỉ theo quy định; Đến hết năm 2021, 100% CBCCVC phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Chỉ thị này cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ như: Khi thực hiện bổ nhiệm phải bảo đảm đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn; Trình độ lý luận chính trị; Kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; Kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý (cấp phòng và tương đương, cấp huyện và tương đương, cấp sở và tương đương); Trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định. CBCCVC lãnh đạo, quản lý đang giữ chức vụ chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn bắt buộc phải tham gia bồi dưỡng đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Có văn bản đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ CBCCVC về vai trò của hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; Tạo điều kiện để CBCCVC lãnh đạo, quản lý hiện chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý được tham gia đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn theo quy định. Thường xuyên rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, cấp huyện và tương đương, cấp phòng và tương đương, cấp xã; CBCCVC trong diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, cấp huyện và tương đương, cấp phòng và tương đương, cấp xã…

TUỆ LÂM 

;
.