Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Chủ Nhật, 20/11/2022, 17:05 [GMT+7]
In bài này
.

Bộ GT-VT vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Văn bản nêu rõ: Theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 90 ngày 25/7/2022, các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 phải hoàn thành các thủ tục cần thiết để phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 20/11.

Ngày 11/11, Bộ GT-VT đã tổ chức cuộc họp với đại diện UBND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các sở ban ngành liên quan của tỉnh và chủ đầu tư các dự án thành phần để đốc triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, đến hiện tại, công tác triển khai dự án vẫn còn chậm so với tiến độ yêu cầu (chưa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án thành phần 1 chưa bàn giao xong cọc GPMB cho địa phương).

Trước thực tế đó, Bộ GT-VT đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các chủ đầu tư dự án thành phần, các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, cập nhật, hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần, đảm bảo công tác phê duyệt dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

“UBND tỉnh Đồng Nai cần sớm có văn bản chấp thuận danh sách các mỏ vật liệu xây dựng thông thường, bãi đổ chất thải rắn xây dựng và có ý kiến về hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2”, văn bản nêu.

Tại dự án thành phần 1, Ban quản lý dự án (QLDA) đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ bản theo ý kiến của Cục Quản lý đầu tư xây dựng và các đơn vị liên quan.

Ngày 7/11, Ban QLDA đã trình Sở GTVT hồ sơ thiết kế cắm cọc (thiết kế ranh) GPMB dự án thành phần 1, đoạn qua địa bàn huyện Long Thành và phối hợp bàn giao ranh GPMB đoạn qua huyện Long Thành cho Ban Quản lý dự án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư tỉnh và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

Các thủ tục xây dựng khu tái định cư cho dự án thành phần 1 đang được hoàn thiện. Trong đó, TP. Biên Hòa xây dựng các khu tái định cư với tổng diện tích 68,6ha; huyện Long thành xây dựng các khu tái định cư với tổng diện tích gần 64ha.

Tiến độ thực hiện đến nay chậm khoảng 25 ngày so với kế hoạch chi tiết đối với công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn; đối với công tác lập và trình thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi chậm 10 ngày.

Đối với dự án thành phần 2, Bộ GT-VT chấp thuận thiết kế cơ bản cho toàn bộ dự án; Ban QLDA 85 đã hoàn thành công tác thiết kế cắm cọc GPMB và tổ chức cắm 18,2/18,2km, đã bàn giao cọc GPMB cho địa phương được 9,5/18,2km. Các đoạn còn lại đang tổ chức bàn giao cho địa phương.

Tại dự án thành phần 3, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt thiết kế cắm cọc GPMB cho toàn bộ dự án; đã bàn giao cọc GPMB cho 6/6 xã, phường (Hòa Long, Tân Hưng, Châu Pha, Mỹ Xuân, Tóc Tiên, Hắc Dịch).

Công tác bay chụp, khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn và bãi đổ thải đã hoàn thành; công tác khảo sát mỏ vật liệu đang được hoàn thiện.

Về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, ngày 24/10, Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp, thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án và đã có thông báo thẩm định ngày 14/11.

PHƯƠNG THANH

(Baochinhphu.vn)

 
;
.